آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1397-12-18

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی به صورت پاره وقت و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی به صورت پاره وقت و حقوق توافقی

بومهن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی