آگهی استخدام خانم امور منزل

استخدام خانم امور منزل

1397-07-29

استخدام خانم امور منزل نیروی خانم از ساعت ۹ تا ۵ عصر جهت پذیرایی نظافت و ... حقوق ۱۲۰۰۰۰۰

استخدام خانم امور منزل نیروی خانم از ساعت ۹ تا ۵ عصر جهت پذیرایی نظافت و ... حقوق ۱۲۰۰۰۰۰

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی