آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بهداشتی

استخدام منشی خانم در شرکت بهداشتی

1397-12-18

استخدام منشی خانم در شرکت بهداشتی به همراه بیمه با حقوق 3 م

استخدام منشی خانم در شرکت بهداشتی به همراه بیمه با حقوق 3 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی