آگهی استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

1397-07-17

استخدام کارشناس فروش یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود از دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان تهران و البرز که بدنبال کسب درآمد حین تحصیل هستند دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس فروش یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود از دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان تهران و البرز که بدنبال کسب درآمد حین تحصیل هستند دعوت به همکاری می نماید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی