آگهی استخدام تعدادی نظافتچی آقا و خانم

استخدام تعدادی نظافتچی آقا و خانم

1397-07-29

استخدام تعدادی نظافتچی آقا و خانم جهت کار در شرکت خدماتی و نظافتی به همراه داشتن مدارک جهت استخدام الزامی میباشد.(کارت ملی.شناسنامه) با جای خواب برای آقایان

استخدام تعدادی نظافتچی آقا و خانم جهت کار در شرکت خدماتی و نظافتی به همراه داشتن مدارک جهت استخدام الزامی میباشد.(کارت ملی.شناسنامه) با جای خواب برای آقایان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی