آگهی استخدام راننده آقا با وانت مسقف

استخدام راننده آقا با وانت مسقف

1397-12-18

استخدام راننده آقای جوان با خودوری وانت مسقف جهت تحویل سفارشات با درآمد عالی

استخدام راننده آقای جوان با خودوری وانت مسقف جهت تحویل سفارشات با درآمد عالی

مشهد خیام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی