آگهی استخدام منشی خانم در آرایشگاه زنانه

استخدام منشی خانم در آرایشگاه زنانه

1397-12-18

استخدام منشی خانم در آرایشگاه زنانه با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در آرایشگاه زنانه با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

خرم‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی