آگهی استخدام کارشناس حسابداری صنعتی در شرکت چرم یکتا

استخدام کارشناس حسابداری صنعتی در شرکت چرم یکتا

1397-12-18

استخدام کارشناس حسابداری صنعتی در شرکت معتبر مسلط به آفیس با روابط عمومی و انگیزه بالا

استخدام کارشناس حسابداری صنعتی در شرکت معتبر مسلط به آفیس با روابط عمومی و انگیزه بالا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی