آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1397-12-18

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ظاهری آراسته و مرتب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ظاهری آراسته و مرتب و حقوق مکفی

شهرکرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی