آگهی استخدام وردست آرایشگر

استخدام وردست آرایشگر

1397-07-29

استخدام ور دست آرایشگر در سالن زیبایی برای کلیه امور زیبایی و پیرایشی بانوان

استخدام ور دست آرایشگر در سالن زیبایی برای کلیه امور زیبایی و پیرایشی بانوان

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی