آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1397-12-18

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 2/500 م

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 2/500 م

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی