آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت حسابداری

استخدام کارمند خانم در یک شرکت حسابداری

1397-12-18

استخدام کارمند خانم در یک شرکت حسابداری به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

استخدام کارمند خانم در یک شرکت حسابداری به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی