آگهی استخدام راننده با وانت و نیسان یخچالدار

استخدام راننده با وانت و نیسان یخچالدار

1397-12-18

استخدام تعدادی راننده منظم با وانت و نیسان یخچالدار جهت همکاری با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده منظم با وانت و نیسان یخچالدار جهت همکاری با درآمد خوب

مشهد هدایت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی