آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-12-16

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت نیمه وقت و تمام وقت با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت نیمه وقت و تمام وقت با حقوق مکفی

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی