آگهی استخدام تعدادی کارمند در موسسه ى مهاجرتى

استخدام تعدادی کارمند در موسسه ى مهاجرتى

1397-12-16

استخدام تعدادی کارمند در موسسه ى مهاجرتى با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام تعدادی کارمند در موسسه ى مهاجرتى با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی