آگهی استخدام منشی خانم در تهیه غذا و کترینگ

استخدام منشی خانم در تهیه غذا و کترینگ

1397-12-16

استخدام منشی خانم در تهیه غذا و کترینگ خوش برخورد و منظم در محدوده فاطمی

استخدام منشی خانم در تهیه غذا و کترینگ خوش برخورد و منظم در محدوده فاطمی

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی