آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1397-12-16

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ظاهر شیک و آراسته در محدوده دروس

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ظاهر شیک و آراسته در محدوده دروس

تهران دروس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی