آگهی استخدام منشی خانم در موسسه طلوع سپید

استخدام منشی خانم در موسسه طلوع سپید

1397-07-29

استخدام منشی خانم در موسسه طلوع سپید با حقوق مناسب جهت انجام امور دفتری

استخدام منشی خانم در موسسه طلوع سپید با حقوق مناسب جهت انجام امور دفتری

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی