آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس رضا

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس رضا

1397-12-15

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس رضا با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس رضا با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی