آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-12-15

استخدام تعدادی موتورسوار منظم و مجرب جهت پیک موتوری با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی موتورسوار منظم و مجرب جهت پیک موتوری با درآمدی رضایت بخش

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی