آگهی استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس امین

استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس امین

1397-12-15

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس امین با محیطی صمیمی و دوستانه

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس امین با محیطی صمیمی و دوستانه

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی