آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خدماتی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خدماتی

1397-07-29

استخدام منشی خانم در یک شرکت خدماتی با حقوق 800 تومان از ساعت 8 الی 14 و 16 الی 19

استخدام منشی خانم در یک شرکت خدماتی با حقوق 800 تومان از ساعت 8 الی 14 و 16 الی 19

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی