آگهی استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

1397-12-15

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی.مسلط به ابرو و کوپ.تماس از 10 تا 18

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی.مسلط به ابرو و کوپ.تماس از 10 تا 18

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی