آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس سامی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس سامی

1397-12-15

استخدام تعدادی راننده مجرب با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس سامی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده مجرب با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس سامی با درآمد خوب

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی