آگهی استخدام منشی خانم در یک دفتر اداری

استخدام منشی خانم در یک دفتر اداری

1397-12-15

استخدام منشی خانم در یک دفتر اداری با حقوق ثابت به همراه پاداش

استخدام منشی خانم در یک دفتر اداری با حقوق ثابت به همراه پاداش

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی