آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1397-12-15

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با تسلط به پشتیبانی و دارای سابقه کار.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با تسلط به پشتیبانی و دارای سابقه کار.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی