آگهی استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری

1397-07-29

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری با حقوق توافقی

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی