آگهی استخدام کارگر آقا کاری و فعال

استخدام کارگر آقا کاری و فعال

1397-12-15

استخدام کارگر آقا کاری و فعال بصورت نیمه وقت

استخدام کارگر آقا کاری و فعال بصورت نیمه وقت

مشهد سناباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی