آگهی استخدام نگهبان آقا افغانی برای یک پارکینگ

استخدام نگهبان آقا افغانی برای یک پارکینگ

1397-12-14

استخدام نگهبان آقا افغانی برای یک پارکینگ الزاما باسواد

استخدام نگهبان آقا افغانی برای یک پارکینگ الزاما باسواد

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی