آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-12-14

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی دارای تابلو. به صورت اجاره به همکاران دارای مشتری .

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی دارای تابلو. به صورت اجاره به همکاران دارای مشتری .

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی