آگهی استخدام طراح حرفه ای ناخن در آرایشگاه

استخدام طراح حرفه ای ناخن در آرایشگاه

1397-12-14

استخدام طراح حرفه ای ناخن در آرایشگاه جهت ژلیش و دیزاین.

استخدام طراح حرفه ای ناخن در آرایشگاه جهت ژلیش و دیزاین.

تهران سلسبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی