آگهی استخدام کارشناس فروش در اسنپ فود

استخدام کارشناس فروش در اسنپ فود

1397-07-29

استخدام کارشناس فروش در اسنپ فود برای عقد قرارداد با رستوران های شهر و و یک سال سابقه کار مرتبط

استخدام کارشناس فروش در اسنپ فود برای عقد قرارداد با رستوران های شهر و و یک سال سابقه کار مرتبط

اردبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی