آگهی استخدام مهندس برق در شرکت معتبر

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر

1397-12-14

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر با تجربه کاری مرتبط در نگهداری ماشین آلات صنعتی

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر با تجربه کاری مرتبط در نگهداری ماشین آلات صنعتی

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی