آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی هادی

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی هادی

1397-12-14

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی هادی با زنگ خور بالا و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی هادی با زنگ خور بالا و درآمد خوب

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی