آگهی استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فاطر

استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فاطر

1397-12-14

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فاطر با محیطی آرام و سالم (پلاک فرد)

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فاطر با محیطی آرام و سالم (پلاک فرد)

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی