آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

1397-12-14

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز با تسلط به نرم افزارهای اداری. ارسال رزومه به : besazobefrosh@gmail.com

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز با تسلط به نرم افزارهای اداری. ارسال رزومه به : besazobefrosh@gmail.com

اصفهان شیخ بهایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی