آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1397-12-14

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت توزیع محصولات لبنی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت توزیع محصولات لبنی با درآمد خوب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی