آگهی استخدام راننده با وانت پیکان نیسان مزدا و آریسان

استخدام راننده با وانت پیکان نیسان مزدا و آریسان

1397-12-14

استخدام تعدادی محدودی راننده با وانت مزدا ،نیسان و آریسان جهت حمل بار با درآمد بالا

استخدام تعدادی محدودی راننده با وانت مزدا ،نیسان و آریسان جهت حمل بار با درآمد بالا

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی