آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1397-12-14

استخدام تعدادی موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری چاپار با زنگ خور بالا و درآمد عالی

استخدام تعدادی موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری چاپار با زنگ خور بالا و درآمد عالی

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی