آگهی استخدام فتوشاپ کار در موبایل فروشی

استخدام فتوشاپ کار در موبایل فروشی

1397-12-13

استخدام فتوشاپ کار در موبایل فروشی جهت ادیت عکس و تولید محتوای شبکه های اجتماعی.

استخدام فتوشاپ کار در موبایل فروشی جهت ادیت عکس و تولید محتوای شبکه های اجتماعی.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی