آگهی استخدام گزارشگر ورزشی در موسسه رسانه تصویری

استخدام گزارشگر ورزشی در موسسه رسانه تصویری

1397-12-13

استخدام گزارشگر ورزشی در موسسه رسانه تصویری.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گزارشگر ورزشی در موسسه رسانه تصویری.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی