آگهی استخدام برقکار

استخدام برقکار

1397-12-13

استخدام برقکار ماهر جهت پروژه های ساختمانی در سطح شهر

استخدام برقکار ماهر جهت پروژه های ساختمانی در سطح شهر

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی