آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ارتام تجارت تخت جمشید

استخدام منشی خانم در شرکت ارتام تجارت تخت جمشید

1397-12-13

استخدام منشی خانم در شرکت ارتام تجارت تخت جمشید با ظاهر مناسب در محدوده مرودشت

استخدام منشی خانم در شرکت ارتام تجارت تخت جمشید با ظاهر مناسب در محدوده مرودشت

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی