آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت حقوقی

استخدام منشی خانم در یک شرکت حقوقی

1397-12-13

استخدام منشی خانم در یک شرکت حقوقی با ظاهر مناسب و اداری و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت حقوقی با ظاهر مناسب و اداری و حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی