آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1397-12-13

استخدام کارگر ساده ساختمانی جهت یادگیری و انجام کار کناف . حقوق با پیشرفت در کار افزایش می یابد.

استخدام کارگر ساده ساختمانی جهت یادگیری و انجام کار کناف . حقوق با پیشرفت در کار افزایش می یابد.

شیراز قدوسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی