آگهی استخدام کابینت ساز

استخدام کابینت ساز

1397-12-13

استخدام کابینت ساز نیمه ماهر .در مجتمع تجاری پدیده سهند

استخدام کابینت ساز نیمه ماهر .در مجتمع تجاری پدیده سهند

تبریز سهند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی