آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

1397-12-13

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 16 و حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 16 و حقوق 1/200 م

اصفهان پل وحید

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی