آگهی استخدام آرایشگر در همه زمینه ها

استخدام آرایشگر در همه زمینه ها

1397-07-29

استخدام آرایشگر حرفه ای در همه زمینه ها در سالن زیبایی و آرایشی فقط تماس گرفته شود

استخدام آرایشگر حرفه ای در همه زمینه ها در سالن زیبایی و آرایشی فقط تماس گرفته شود

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی