آگهی استخدام کارگر ساده خانم و آقا کار در شرکت یاسمن پایتخت

استخدام کارگر ساده خانم و آقا کار در شرکت یاسمن پایتخت

1397-07-29

استخدام کارگر ساده خانم و اقا کار در ایران و خارج از کشور شرکت یاسمن پایتخت حقوق ماهی ٤ تا٤/٨ میلیون با جای خواب و غذا

استخدام کارگر ساده خانم و اقا کار در ایران و خارج از کشور شرکت یاسمن پایتخت حقوق ماهی ٤ تا٤/٨ میلیون با جای خواب و غذا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی