آگهی استخدام زوج سرایدار بدون بچه برای ویلا

استخدام زوج سرایدار بدون بچه برای ویلا

1397-07-29

استخدام زوج سرایدار بدون بچه برای ویلا آقا وارد به امور فنی و خانم وارد به امور آشپزی و خانه داری حقوق ماهیانه 1200 و خانه 80 متری برای اسکان زوج

استخدام زوج سرایدار بدون بچه برای ویلا آقا وارد به امور فنی و خانم وارد به امور آشپزی و خانه داری حقوق ماهیانه 1200 و خانه 80 متری برای اسکان زوج

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی